Parkeiland (2018 - 2020)Uitslag van de peiling van de voorkeur voor de zitelementen: Er is voor alle drie de typen zitelementen een duidelijke voorkeur uitgekomen voor hout. Het was een 67% vs 33% meerderheid. Wij zullen deze uitslag meenemen in de verdere overwegingen.

Schaduw op het parkeiland

Het parkeiland is een populaire plek in onze wijk. Naar aanleiding van diverse wensen voor meer schaduw pakte de wijkraad deze vraag op en onderzocht de mogelijkheden om schaduw de creëren. We maakten een mooi plan dat we graag met u delen. Ook hebben we een vraag aan u.

Meer bomen en groen

Meer groen verhoogt het leef- en woongenot in een woonwijk. Daarom kozen we voor een zo natuurlijk mogelijke wijze met schaduw gevende bomen.

Samen met ontwerpbureau “Studio Linksboven” maakten we een plan om de volledige beplanting op het zuidelijke deel van het parkeiland aan te passen. Bij de keuze van beplanting hebben we gelet op geschiktheid voor de ondergrond. Uiteraard keken we ook naar de veiligheid voor de spelende kinderen.

Direct al meer schaduw

Om niet te hoeven wachten tot de bomen groot genoeg zijn om schaduw te geven nemen we in het plan ook een aantal “stalen bomen” op. Deze bestaan uit een sierlijk frame waarin bloem-gevende klimplanten worden geplant.

Bomen en struiken

In onderstaand overzicht is te zien hoe we de beplanting over het eiland verdelen en welke soorten de ontwerper voor ons uitkoos.

Het middelpunt van het eiland

De oude notenboom blijkt de verplaatsing naar het parkeiland niet te redden. De gemeente gaat de boom om veiligheidsredenen verwijderen. In het plan nemen we de vervanging van de boom gelijk mee. We kiezen voor een ring van hoge ranke bomen waar in het midden ruimte is voor de vertrouwde speelkubussen.

Zitmogelijkheden – wat vindt u

Naast de uitbreiding van de schaduwplekken kregen we ook veel vragen van (groot)ouders voor het plaatsen van meer zitmogelijkheden bij de speeltuin. In het ontwerp geven we een aantal locaties aan waar deze banken komen. We selecteerden een aantal modellen en vragen u als wijkbewoner welk type uw voorkeur heeft.

Voor het relaxed zitten en genieten willen wij een loungebank plaatsen. Hiervoor kunt u kiezen uit een combinatie van betonnen zitelementen of een houten zitmeubel.

De picknicktafel wordt veel gebruikt en we plaatsen daarom een tweede tafel. Hiervoor kunt u kiezen tussen een sterke stoere betonnen set of een wat sierlijker houten combinatie

Voor de aanvullende losse banken vragen wij ook om uw voorkeur aan te geven voor een houten of betonnen bank.

Uw mening & resultaten

Er is de mogelijkheid geweest om uw mening te geven. Het resultaat ziet u bovenaan de pagina. Ook zullen wij die op Facebook zetten.
Aan de hand hiervan dient de wijkraad het plan in bij de gemeente. Als de gemeente akkoord gaat hopen we het plan in het voorjaar 2021 uit te voeren.

We zijn vol vertrouwen. De afgelopen maanden bespraken we tussentijds onze plannen met de gemeente en paste deze waar nodig aan. De gemeente heeft budget beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. Daar maken we met ons plan gebruik van. Wilt u meer informatie of reageren? Dat kan door te mailen naar . U kunt ook een mail sturen naar onze gebiedsregisseur via .