Wie zijn wij


De wijkraad bestaat momenteel uit vijf enthousiaste leden. Dianne Dekker, Corné Kraaij, Ron Frantzen, Albert Clarisse, Anneke ten Brink enen Johan van der Meulen.

Een kleine uitbreiding van de wijkraad is altijd mogelijk, heeft u belangstelling om actief betrokken te zijn bij de wijk, neem dan contact met ons op. We vergaderen tien keer per jaar op de laatste dinsdag van de maand. Meestal is hierbij de gebiedscoördinator van de gemeente aanwezig. Anneke ten Brink

Mijn wieg stond in Friesland en na veel omzwervingen ben ik in de Waluwe terechtgekomen. Hier woon ik al 25 jaar. 

Ik vind het belangrijk om in een prettige buurt te wonen waar bewoners gezien en gehoord worden.Daar wil ik mij graag voor inzetten.Ron Frantzen - PenningmeesterCorne Kraaij - VoorzitterAlbert Clarisse - lid

Voor mij is een Wijkraad het belangrijkste middel om mee te praten over de leefbaarheid in een Wijk. Bovendien is het prachtig middel om sociale contacten met de mensen in je directe omgeving te blijven houden.

Johan van der Meulen - Secretaris

Ik woon nu 8 jaar in deze nieuwste wijk van Zaltbommel. Nadat ik afgelopen januari gestopt ben als beleidsmedewerker bij het waterschap, zocht ik een nieuwe manier om me in te zetten voor het algemeen belang. Dat heb ik onder andere gevonden in de wijkraad. Samen met mijn medewijkraadleden en nu wil ik meedenken en meewerken aan een veilige en aantrekkelijke leefomgeving.