Maximum snelheid in de Waluwe 2018
Aandacht voor de maximumsnelheid in de wijk

oktober 1, 2018

Voor de hele Waluwe is 30 km de maximumsnelheid. 

Dit staat aangegeven op de borden aan het begin van de wijk maar niet iedereen lijkt zich hiervan bewust te zijn. We hebben dit bij de weggebruikers in de wijk onder de aandacht gebracht met een sticker-actie van Veilig Verkeer Nederland.

De wijkbewoners die wonen aan de straten met de meeste overlast hebben 30km-stickers ontvangen om op hun vuilcontainer te plakken. Door op de afvalcontainers deze 30km-sticker te plakken worden automobilisten geattendeerd op de maximumsnelheid. Omdat de sticker slechts één- of/tweewekelijks zichtbaar is went het niet en ziet niemand ze over het hoofd.

Deel dit stuk