Jaarverslag 2021


2021

 • De wens om weer opnieuw hanging- baskets op te hangen in de wijk hebben we kunnen laten uitvoeren. We hebben gekozen voor dezelfde locaties, deels om praktische redenen, maar ook omdat dit de plekken zijn waar de meeste bewoners er van kunnen genieten.
 • In het voorjaar is het parkeiland opnieuw ingericht aan de hand van het ontwerp dat de wijkraad gemaakt heeft met advies van ontwerpbureau Linksboven. De uitvoering hiervan was in handen van de gemeente Zaltbommel. Op 9 juli is de officiële (her)opening uit gevoerd door de gebiedswethouder samen met de twee wijkbewoonster die met brief aan de burgemeester de eigenlijke aanzet tot het plan hebben gegeven. We hebben de officiële heropening gevierd met diverse sport en spelactiviteiten op en om het parkeiland. Bij de organisatie hebben we hulp gehad van de buurtsportcoach en team Spel& van Welzijn Bommelerwaard.
 • Van de restanten van de omgezaagde notenboom op het parkeiland hebben we een houtsculptuur laten maken door houtkunstenaar Dirk Reinders. De grote snoek heeft zijn plaats gevonden op de plaats waar voorheen de boom stond.
 • De overlast van ganzen op en om het parkeiland heeft onze aandacht en we blijven hierover met de gemeente in overleg.
 • Voor de veiligheid in de wijk hebben we besloten om weer bij te dragen aan het onderhoudscontract van een AED-apparaat in de wijk. Volgens de website HartslagNu zijn er in de wijk en directe omgeving voldoende apparaten beschikbaar.
 • We hebben de gemeente gewezen op de slechte staat van bouwstraten, met name de Fiep Westendorplaan.
 • Via de gebiedsregisseur worden we betrokken bij vragen vanuit de wijk over parkeer- en hondenpoepoverlast.
 • Om aandacht te vragen voor het schoonhouden van de wijk hebben wij meegedaan aan de Landelijke Opschoondag op 20 maart en WorldCleanup Day op 18 september.
 • Op 11 november hebben we Sint Maarten gevierd in de wijk. Door ons enkel te richten op kinderen kon deze activiteit dit jaar toch doorgaan. De lampionnenoptocht trok veel belangstelling en we kijken terug op een gezellige ontvangst van Sint Maarten op het Heer Balderikplein.
 • De wijkraad heeft maandelijks vergaderd. We hebben gebruik kunnen maken van vergaderruimtes in het gemeentekantoor bij Welzijn Bommelerwaard en verder hebben we digitaal vergaderd.
 • Vanwege verhuizing uit de wijk hebben we afscheid genomen van een van de bestuursleden. Door het toetreden van twee nieuwe bestuursleden bestaat de wijkraad nu uit zes personen.