Overzicht


Overzicht van onze activiteiten die we dit en vorig jaar o.a. hebben georganiseerd: 

 • Oecumenische vieringen, 
 • “De Passion” door popkoor Zinder, 
 • Week van Gebed om Eenheid,
 • Oecumenisch woensdagochtendgebed in de Sint-Maarten, pelgrimstocht West-Bommelerwaard in het kader van de Maartensweek, 
 • Musical Jona in de Sint-Maartenskerk (gespeeld door kinderen van de Zaltbommelse basisscholen),
 • Vredes- en benefietconcert (resp. t.b.v. de Oekraïense vluchtelingen en de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije),
 • Taizéweek,
 • Weeksluiting in De Wielewaal,
 • Volkskerstzangdienst,
 • Burendag
 • Herdertjestocht

Daarnaast hebben we nog onderstaande werk-/kerngroepen: 

 • Vluchtelingen (i.s.m. diaconieën, Kompas en Thuisgevers), diaken Coen van Loon speelt hierin een actieve rol.
 • Buren (samenwerking met moskee Al Amal en Kompas). 
 • Kerk en Kunst: zij faciliteren in september een tentoonstelling in de Sint Maartenskerk. 
 • Raad van Kerken Zaltbommel trekt samen op met de Voedselbank in het kader van armoede-bestrijding, alsmede met de “Groene groep “ (duurzaamheid en groen) van de Protestante Gemeente Zaltbommel.