Dorps- en Wijkraden


Bestaande dorps- en wijkplatforms

 1. Dorpsraad Aalst | www.dorpsraadaalst.nl

     Secretaris: vacant: 

 2. Dorpsraad Brakel | www.dorpsraadbrakel.nl

     Secretaris: Hans van Rangelrooij: 

 3. Dorpsplatform Bruchem | www.dorpsplatformbruchem.nl

     Secretaris: Danielle Duyzer: 

 4. Dorpsraad Nederhemert-Noord | www.dorpsraadnederhemert.nl

     Secretaris: Willemien Hobo: 

 5. Dorpsplatform Nieuwaal | www.dorpsplatformnieuwaal.nl

     Secretaris Peter van Empel: 

 6. Dorpsraad Zuilichem | www.dorpsraadzuilichem.nl

     Secretaris: Arie van der Ven: 

 7. Wijkplatform De Spellewaard | www.wijkplatformdespellewaard.nl

     Secretaris: vacant: 8. 

 8. Dorpsraad Kerkwijk | www.dorpsraadkerkwijk.nl

     Secretaris: Cok van Rijnsbergen:

 9. Wijkraad de Waluwe | www.wijkraaddewaluwe.nl

     Secretaris: Johan van der Meulen:

10. Dorpsraad Gameren | www.dorpsraadgameren.nl

     Voorzitter: Marcel Baijense: 

11. Wijkraad Binnenstad | www.wijkraadbinnenstadzaltbommel.nl

     Voorzitter: Gerrine Fernhout: 

12. Dorpsraad Poederoijen | www.dorpsraadpoederoijen.nl

     Secretaris: Joke van Oord:


Nog geen dorps-/wijkraad

Delwijnen en de wijk De Vergt in Zaltbommel hebben (nog) geen dorps-/wijkraad.

Heeft u een vraag hierover? Neemt u dan contact op met onze gebiedsregisseur van de gemeente Zaltbommel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0418 of .


Wat is een dorps- of wijkplatform?

Een platform, ook wel dorps- of wijkraad genoemd, bestaat uit een groep vrijwilligers. Zij zetten zich samen in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen.


Een dorps- of wijkplatform heeft de volgende taken:

  • gevraagd en ongevraagd advies geven over de leefomgeving
  • functioneren als klankbord voor de inwoners, gemeente en andere maatschappelijke organisaties
  • fungeren als communicatiekanaal tussen gemeente en dorp of wijk
  • organiseren van de samenwerking met partners in de wijk en gezamenlijke afspraken maken
  • het stimuleren en motiveren van inwoners tot het nemen van initiatieven
  • voor de duidelijkheid, de platforms zijn geen extra bestuurslaag of politiek orgaan.